δίκτυα φυσικού αερίου

Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Βόρειου Τομέα

Θέση - Όρια
To Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Βόρειου Τομέα είναι εγκατεστημένο στην περιοχή Ν. Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης.Η περιοχή ευθύνης του εκτείνεται από το σταθμό ξεστροπαγίδας Σιδηροκάστρου έως και το σταθμό ξεστροπαγίδας του Πλαταμώνα Πιερίας.
Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται οι κλάδοι υψηλής πίεσης Θεσσαλονίκης, Πλατέος και τμήμα του κλάδου Καβάλας (από το σταθμό ξεστροπαγίδας Καρπερής έως το βαλβιδοστάσιο Γαζώρου).

Λειτουργικές εγκαταστάσεις
Οι λειτουργικές εγκαταστάσεις στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Λειτουργίας & Συντήρησης Βόρειου Τομέα περιλαμβάνουν 86 km αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης διαμέτρου 36”, 92 km αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης διαμέτρου 30”, 32,5 km αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης διαμέτρου 24” και 10,5 km αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης διαμέτρου 10”.
Κατά μήκος των ανωτέρω αγωγών είναι εγκατεστημένοι επτά (7) σταθμοί ξεστροπαγίδων, επτά (7) βαλβιδοστάσια και έξι (6) σταθμοί μέτρησης ή / και ρύθμισης.
Επίσης στην ευθύνη του Κέντρου Λειτουργίας & Συντήρησης Βόρειου Τομέα εντάσσεται και η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου μέσης πίεσης Πλατέος και Κιλκίς.
Στις εγκαταστάσεις Ν. Μεσήμβριας είναι εγκατεστημένο και το Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς.

Αντικείμενο

Η λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου με στόχο την ομαλή λειτουργία του συστήματος και την αδιάλειπτη μεταφορά και παροχή αερίου στους καταναλωτές.

 


Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Βορειοανατολικού Τομέα

Θέση
Το Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Βορειοανατολικού Τομέα βρίσκεται σε απόσταση 5χλμ. από την πόλη της Ξάνθης, στο 2ο χλμ. Διομήδειας –Λεύκης.
Η περιοχή ευθύνης του εκτείνεται από το βαλβιδοστάσιο Γαζώρου έως το μεθοριακό μετρητικό σταθμό Κήπων, στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Λειτουργικές εγκαταστάσεις
Οι λειτουργικές εγκαταστάσεις στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Λειτουργίας & Συντήρησης Βορειοανατολικού Τομέα περιλαμβάνουν 80,21 km αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης διαμέτρου 36” και 172 km αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης διαμέτρου 24”
Κατά μήκος του ανωτέρω αγωγού είναι εγκατεστημένοι τρεις (3) σταθμοί ξεστροπαγίδας οκτώ (8) βαλβιδοστάσια και πέντε (5) σταθμοί μέτρησης ή / και ρύθμισης.
Επίσης στην ευθύνη του Κέντρου Λειτουργίας & Συντήρησης Βορειοανατολικού Τομέα εντάσσεται και η λειτουργία και συντήρηση των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης Δράμας, Ξάνθης και Κομοτηνής.

Αντικείμενο
Η λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου με στόχο την ομαλή λειτουργία του συστήματος και την αδιάλειπτη μεταφορά και παροχή αερίου στους καταναλωτές.